Organisatie

Organisatie
KvK: 76491714
Fiscaal nummer: 860643359
Website: http://michael-foundation.com
email en nieuwsbrief: info@michael-foundation.com

Bestuur
Bestuurders zijn Shabnam Solati, Berend Te Voortwis, Shahrzad Timman en Nick Timman en Arka der Stepanian. Er wordt geen vergoeding ontvangen voor de werkzaamheden.

Rolverdeling:
Shabnam Solati voorzitter
Berend te Voortwis: penningmeester
Shahrzad Timman: secretaris
Nick Timman
Arka der Stepanian             

Werknemers
Er zijn geen werknemers. De activiteiten worden door de vrijwilligers en het stichtingsbestuur worden verricht.